ที่ตั้ง/แผนผัง

โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี
6 ถนน ดำรง ตำบล ตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 076212350 โทรสาร 076212350

ภาพกิจกรรม

ครูจ้างโรงเรียน

สนับสนุนการสอน (การเงินและบัญชี)

สนับสนุนการสอน (ธุรการ)

สนับสนุนการสอน (คอมพิวเตอร์)

สนับสนุนการสอน (บรรณารักษ์)

ครูผู้ช่วย

ครู คศ.1

ครู คศ.2