ที่ตั้ง/แผนผัง

โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี
6 ถนน ดำรง ตำบล ตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 076212350 โทรสาร 076212350