คำขวัญโรงเรียน " เด็ก คือ หัวใจ หลักชัยแห่งความเป็นเลิศ "

ขอเชิญ ร่วมชนนิทรรศการ การแข่งขันทักษะวิชาการ ผลงานครูและนักเรียน โรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครภูเก็ต "นครภูเก็ตวิชาการ ๒๐๑๖" ณ เวทีกลางสะพานหิน ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2559 ดูผลการแข่งขันภาษาไทย

สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 นักเรียนทุกระดับชั้น สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 9-11 มีนาคม 2557

งานย้อนอดีตเมืองภูเก็ต คณะครูและนักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ร่วมเดินขบวนในงานย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2558 จัดโดย เทศบาลนครภูเก็ต  ภาพกิจกรรม

ผลการแข่งขัน  ทักษะวิชาการนักเรียน ในสังกัด เทศบาลนครภูเก็ต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ดูผลการแข่งขัน

กิจกรรม โครงการ Open House เชิญผู้ปกครองนักเรียนร่วมชม การจัดนิทรรศการ ผลงานนักเรียน และการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ณ โรงยิม 4,000 ที่นั่ง สวนสาธารณสะพานหิน ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2558 ภาพกิจกรรม

การแข่งขันกีฬา องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ณ จังหวัด กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 12-24 มกราคม 2558

แจ้งการรับเด็กเข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2558 จะรับเด็กที่มีอายุย่างเข้า 7 ปีในปี พ.ศ. 2558 หรือเด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เท่านั้นต้องไปแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนต่อเจ้าหน้าที่ ณ โรงเรียนที่กำหนดในประกาศเทศบาลนครภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 1-31 มกราคม 2558

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 ในวันที่ 10 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ บริเวณเลในเมือง ศูนย์กีฬาสะพานหิน พบกับกิจกรรมการแสดงและของขวัญมากมาย ภาพกิจกรรม

การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเทศบาล (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557 ในวันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี ดูผลการแข่งขัน

คณะครู และบุคลากรเข้าร่วม การแข่งขันคุรุมิตรสัมพันธ์ ประจำปี 2557 ในการแข่งขันกีฬาฟุตซอล และวอลเลย์บอล ณ โรงยิม 1 สวนสาธารณะ สะพานหิน ในวันที่ 14-15 มกราคม 2557 ภาพกิจกรรม

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557 ในวันที่ 11 มกราคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ บริเวณเลในเมือง ศูนย์กีฬาสะพานหิน พบกับกิจกรรมการแสดงและของขวัญมากมาย ภาพกิจกรรม

ประเพณีถือศีลกินผัก 255 ประเพณีถือศีลกินผัก ( กินเจ ) จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 24 กันยายน- 2 ตุลาคม 2557 ภาพกิจกรรม

แจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2557 จะรับเด็กที่มีอายุย่างเข้า 7 ปีในปี พ.ศ. 2557 หรือเด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 เท่านั้นต้องไปแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนต่อเจ้าหน้าที่ ณ โรงเรียนที่กำหนดในประกาศเทศบาลนครภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 1-31 มกราคม 2557

เรียนเชิญร่วมทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ 2557 เรียนเชิญผู้ปกครอง นักเรียน และประชาชนร่วมทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2557 ในวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2556 เวลา 7.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี ภาพกิจกรรม

การแข่งขันกีฬานักเรียน รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ "นครตรังเกมส์" ครั้งที่ 31 ปี2556 ระหว่างวันที่ 22-31 ตุลาคม 2556

ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556

ประเพณีถือศีลกินผัก 2556 ประเพณีถือศีลกินผัก ( กินเจ ) จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 5 - 13 ตุลาคม 2556 ภาพกิจกรรม

ประกาศปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2556

สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 นักเรียนทุกระดับชั้น สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2556

กีฬาอนุบาล ขอเชิญชวนท่านผู้ปกครองร่วมชมและเป็นกำลังใจให้แก่นักเรียนอนุบาล โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ในการแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล ประจำปี 2556 ในวัน อังคารที่ 17 กันยายน 2556 ณ ยิมส์เนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง ศูนย์กีฬาสะพานหิน ภาพกิจกรรม

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ) ในวันที่ 7และ9 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี ภาพกิจกรรม ดูผลการแข่งขัน

กีฬาผู้ปกครองนักเรียน ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน เข้าร่วมแข่งขัน เชียร์ และชมการแข่งขันกีฬา ชมรมผู้ปกครองนักเรียน ในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ครั้งที่ 4  วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2556  ณ ยิมส์เนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง ศูนย์กีฬาสะพานหิน ภาพกิจกรรม

การแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 12-20 กรกฎาคม 2556 ภาพกิจกรรม

แจ้งประชุมผู้ปกครอง และคัดเลือกคณะกรรมการบริหารชมรมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 - 16.00 น.

ประกาศเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2556

งานนิทรรศการวิชาการ ๕๕ "พิบูลก้าวหน้า สู่สายตาอาเซียน" ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการและผลงานทางวิชาการ ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี ภาพกิจกรรม

ขอเชิญร่วมงาน สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ "ย้อนอดีตวันวานชาวชมพู-ดำ" คณะกรรมการสถานศึกษา ชมรมผู้ปกครอง ชมรมศิษย์เก่า และคณะครูโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี ขอเชิญร่วมงาน ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 เวลา 18.30 น. ณ โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี อ่านต่อ ภาพกิจกรรม

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ประถมศึกษาปีที่ 5-6 ในวันที่ 23 -26 มกราคม 2556 บริเวณค่ายพักแรมสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ภาพกิจกรรม

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2556 ในวันที่ 12 มกราคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ บริเวณเลในเมือง ศูนย์กีฬาสะพานหิน พบกับกิจกรรมการแสดงและของขวัญมากมาย ภาพกิจกรรม

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี ( โรงเรียนตันแบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ) อ่านรายละเอียด

เรียนเชิญร่วมทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ 2556 เรียนเชิญผู้ปกครอง นักเรียน และประชาชนร่วมทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2556 ในวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2555 เวลา 7.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี และวันอังคารที่ 1 มกราคม 2556 เวลา 6.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาราชินี ดูภาพ

ภาพบรรยากาศ งานวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 62 ณ โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี ดูผลการแข่งขัน ที่ http://art62.sillapa.net/sp-phuket62/

โครงการเตรียมความพร้อมชุมชนสู่วิถีอาเซียน โรงเรียนเทศบาบพิบูลสวัสดี ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมชุมชนสู่วิถีอาเซียน ขึ้นในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุม เพื่อให้ผุ้ปกครองนักเรียนเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

รับแจ้งส่งเด็กเข้าเรียน โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี ตั้งแต่นท่นวันที่ 1-31 มกราคม 2556  อ่านต่อ

ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555

ประเพณีถือศีลกินผัก 2555 ประเพณีถือศีลกินผัก ( กินเจ ) จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 15 - 23 ตุลาคม 2555

สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 นักเรียนทุกระดับชั้น สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 8-9 ตุลาคม 2555

ประกาศงดการเรียน การสอน ในวันที่ 25 กันยายน 2555 เนื่องด้วยทางสำนักการศึกษาเทศบาลนครภูเก็ต ได้จัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สำหรับครูทุกท่าน จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

แจ้งประชุมผู้ปกครอง เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนนเทศบาลพิบูลสวัสดี ในวันที่ 1 สิงหาคม 2555

 
 

2-3 มี.ค. 58 กิจกรรม Open House

12-14 ม.ค. 58 ค่ายพุทธบุตร

10 ม.ค. 58 วันเด็กแห่งชาติ ปี 2558

6-8 ม.ค. 58 แข่งขันกีฬา ครู

24-26 ธ.ค. 57 ค่ายลูกเสือ

29-30 พ.ย 57 ค่าย English Camp

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

24 ก.ย. - 2 ต.ค. 57 ประเพณีกินเจ ปี2557

22 ก.ย. 57 ปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

17-19 ก.ย. 57 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

4 พ.ค. 57 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

7 มี.ค. 57 ปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

5-7 มี.ค. 57 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

13-15 ก.พ. 57 เข้าค่ายลูกเสือ

14-15 ม.ค.57 แข่งกีฬาครู

11 ม.ค. 57 วันเด็กแห่งชาตื

27 ธ.ค.56 ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2557

24-26 ธ.ค. 56 ค่ายพุทธบุตร รุ่นที่ 6

5 ธ.ค. 56 5 ธันวามหาราชา

9-10 พ.ย. 56 ค่าย English Fun Camp

4 พ.ย. 56 วันเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

3 ต.ค 56 วันปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

30 ก.ย.- 2 ต.ค. 56 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

12-20 ก.ค. 56 กีฬาเทศบาลนครภูเก็ต

4-6 ก.ค. 56 กีฬาถ่ายโอน ณ เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

27 มิ.ย. 56 ไหว้ครู

24 พ.ค. 56 งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเทศบาลนครภูเก็ต

14 พ.ค. 56 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

15 มี.ค. 56 งาน สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ "ย้อนอดีตวันวานชาวชมพู-ดำ"

4-6 มี.ค. 56 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

22 ก.พ. 56 งาน Open House

18-19 ก.พ. 56คณะครู และบุคลากรเข้าร่วม 
การแข่งขันคุรุมิตรสัมพันธ์ ประจำปี
2556( กีฬาฟุลซอล และแชร์บอล)
ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกองฯ 

15-17 ก.พ. 56 คณะครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
งานย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 14

23-25 ม.ค. 56 กิจกรรมชุมนุมลูกเสือสามัญ (นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 )

16 ม.ค. 56 วันครู

12 ม.ค. 56 คณะครูและนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ
จัดโดยเทศบาลนครภูเก็ต

28 ธ.ค. 55 ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ปี 2556

25 ธ.ค. 55 กิจกรรมวันคริสต์มาส

19-21 ธ.ค. 55 งานวิชาการระดับภาคใต้

28 พ.ย. 55 ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง

18 พ.ย. 55 โครงการเตรียมความพร้อมชุมชน
สู่วิถีอาเซียน

11 ต.ค. 55 พิธีเปิด ห้องสมุดหลวงปู่สุภา กนฺตสีโล

29 ก.ย. 55 อำลาครูเกษียณ

21 ก.ย. 55 ทัศนศึกษา ณ สยามนิรมิต

15 - 16 ก.ย. 55 อบรมการผลิตและใช้สื่อ การจัดการเรียนรู้

22 - 24 ส.ค. 55 เข้าค่ายพุทธบุตร

- วารสารชมพูดำ เดือน พฤษภาคม 2555

- วารสารชมพูดำ เดือน มิถุนายน 2555

- วารสารชมพูดำ เดือน กรกฎาคม 2555

- วารสารชมพูดำ เดือน สิงหาคม 2555

- วารสารชมพูดำ เดือน กันยายน 2555

- วารสารชมพูดำ เดือน พฤศจิกายน 2555

- วารสารชมพูดำ เดือน ธันวาคม 2555

- วารสารชมพูดำ เดือน มกราคม 2556

- วารสารชมพูดำ เดือน กุมภาพันธ์ 2556

คณะครูร่วมเดินขบวน ในงานย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 16 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 จัดโดยเทศบาลนครภูเก็ต ภาพกิจกรรม

กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ทางโรงเรียนพิบูลสวัสดีได้จัด โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม "กิจกรรมค่ายพุทธบุตร"รุ่นที่ 7 นักเรียนชั้นประถมที่ 5 ปีการศึกษา 2557 ณ วัดวัดอนุภาษกฤษฎาราม (วัดเก็ตโฮ่) ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2558 ภาพกิจกรรม

คณะครู และบุคลากรเข้าร่วม การแข่งขันคุรุมิตรสัมพันธ์ ประจำปี 2558 ในการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ณ โรงยิม 1 สวนสาธารณะ สะพานหิน ในวันที่ 6-8 มกราคม 2558 ภาพกิจกรรม

กิจกรรมเข้าค่าย ลูกเสือ-ยุวกาชาด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2557 ณโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี ภาพกิจกรรม

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ "พิพิธภัณฑ์ แสดงพันธ์สัตว์น้ำ" ภาพกิจกรรม

กิจกรรมค่าย English Camp นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ในวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี ภาพกิจกรรม

กิจกรรมเข้าค่าย ลูกเสือ-ยุวกาชาด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ระหว่างวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2557 ณโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี ภาพกิจกรรม

กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ทางโรงเรียนพิบูลสวัสดีได้จัด โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม "กิจกรรมค่ายพุทธบุตร"รุ่นที่ 6 นักเรียนชั้นประถมที่ 5 ปีการศึกษา 2556 ณ วัดเทพวนาราม ( วัดม่าหนิก ) ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2556 ภาพกิจกรรม

5 ธันวามหาราชา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี ประกอบพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และร่วมทำความดีเพื่อถวายพระเจ้ายู่หัว  ในวันที่ 4 ธันวาคม 2556 ภาพกิจกรรม

กิจกรรมค่าย English Fun Camp นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ในวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี

สัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2556 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2556 ณ ห้องสมุดหลวงปู่ สุภา กนฺตสีโล โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี

การประกวดมารยาทไทย ปี56 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี

12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ 56 มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน และทำดีเพื่อแม่ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี

กิจกรรมวาดภาพเฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี

พิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จัดขึ้นในวันที่ 27 มิถุนายน 2556 ณ โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี

เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2556 ณ โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระภาษาไทย ระดับเทศบาลนครภูเก็ต วันที่ 24 พฤษภาคม 2556 ณ โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี

คณะครู และบุคลากรเข้าร่วม การแข่งขันคุรุมิตรสัมพันธ์ ประจำปี 2556 ( กีฬาฟุลซอล และแชร์บอล) ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกองฯ ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2556

กิจกรรมอาสาสมัคร "มิตรจิตใส ไร้หมอกควัน" นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 เข้าร่วมกิจกรรม โตวาที ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี

คณะครูร่วมเดินขบวน ในงานตรุษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 14 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 จัดโดยเทศบาลนครภูเก็ต

โครงการหนึ่งอนุบาลหนึ่งผลิตภัณฑ์ นักเรียนระดับอนุบาล 1-2 ช่วยกันทำอาหารขาย ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี ภาพกิจกรรม

โครงการเส้นสายลายศิลป์ นักเรียนระดับอนุบาล 1-2 ในวันที่่ 18 มกราคม 2556 ณ โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี

ภาพกิจกรรมวันครูแห่งชาติ 2556 วันที่ 16 มกราคม 2556 จัดโดย เทศบาลนครภูเก็ต ณ โรงแรมเมอร์ลิน

ภาพกิจกรรม วันคริสต์มาส ณ โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี วันที่ 25 ธันวาคม 2555

5 ธันวามหาราชา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี ประกอบพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และร่วมกันทำความดีเพื่อถวายพระเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมค่าย English Camp นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ในวันเสาร์ที่ 1,15 ธันวาคม 2555 ณ โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี

ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยร่วมเดินขบวนแห่กระทงในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555

ร่วมทอดกฐิน คณะครูโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี ร่วมพิธีทอดกฐิน ณ วัดควน ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2555

พิธีเปิดห้องสมุดหลวงปู่สุภา กนฺตสีโล ในวันที่ 11 ตุลาคม 2555 ทางโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี มีการจัดพิธีเปิด ห้องสมุดหลวงปู่สุภา กนฺตสีโล ตั้งแต่เวลา 08.00 เป็นต้นไป

อ่านทั้งหมด.. >>

ขอแสดงความยินดีกับคณะครู ที่ได้รับรางวัลครูสอนดี และครูดีศรีภูเก็ต เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2557 "เทิดพระเกียรติที่หล้า กตัญญู บูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน" วันที่ 16 มกราคม 2557 ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้

สถานศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ตามโครงการประกวดองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สถานศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ตามโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ( SBMLD ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

คณะครู และบุคลากรเข้าร่วม การแข่งขันคุรุมิตรสัมพันธ์ ประจำปี 2556 ในการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ได้รับรางวัลชนะเลิศ และการแข่งขันกีฬาแชร์บอล ได้รับรางวัลลำดับที่ 4 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกองฯ

นายณัฐวุฒิ มาจันทึก และ นายยุทธนา อาสน์สุวรรณ ครูผู้ฝึกซ้อม นักเรียนที่เป็นตัวแทน เข้าร่วมแข่งขัน "เพลงคุณธรรม" ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทอง) ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่62 ในวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 56 ณ อิมแพค เมืองทองธานี

นายกันชิต ชิดชื่น ครูผู้ฝึกสอนกรีฑา สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ประเภทวิ่งผลัด รุ่น 12 ปี หญิง 5 คูณ 80 เมตร และ 4 คูณ 100 เมตร ซึ่งได้รับรางวัล ชนะเลิศ และรองชฯะเลิศ อันดับ 1 จากการแข่งขันกัฬา พิษณุโลกเกมส์ ครั้งที่ 30

นางราตรี ทิพย์เทพ ได้รับรางวัลครูดี ศรีภูเก็ต จากคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต เนื่องในวัน ครูแห่งชาติ ประจำปี 2556 ในวันที่ 16 มกราคม 2556 จัดโดย เทศบาลนครภูเก็ต

นางสาวหิรัญญา กุลนอก ได้รับรางวัลครูดี ศรีภูเก็ต จากคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต เนื่องในวัน ครูแห่งชาติ ประจำปี 2556 ในวันที่ 16 มกราคม 2556 จัดโดย เทศบาลนครภูเก็ต

อ่านทั้งหมด.. >>

ขอแสดงความยินดี เด็กหญิงโสพิดา โพติยะ ได้รับคักเลือกเป็นเด็กดีเด่น ในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557

ขอแสดงความยินดี เด็กชายเสกสรร แก้วมณี ได้รับคักเลือกเป็นเด็กดีเด่น ในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557

ขอแสดงความยินดี นักเรียนอนุบาลที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาวิ่ง 30 เมตร รุ่นอายุ 6 ปี หญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 ในการแข่งขันกีฬาอนุบาล โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ปี2556

ขอแสดงความยินดี นักเรียนอนุบาลที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาชักเย่อผสมชาย-หญิง รุ่นอายุ 5 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 ในการแข่งขันกีฬาอนุบาล โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ปี2556

ขอแสดงความยินดี นักเรียนอนุบาลที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโยนบอลลงตระกร้า รุ่นอายุ 5 ปี หญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 ในการแข่งขันกีฬาอนุบาล โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ปี2556

ขอแสดงความยินดี นักเรียนอนุบาลที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเรือบก 10 เมตร รุ่นอายุ 6 ปี หญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 ในการแข่งขันกีฬาอนุบาล โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ปี2556

ขอแสดงความยินดี นักเรียนอนุบาลที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาวิ่งผลัดห่วงยาง 4 คูณ 20 เมตร รุ่นอายุ 6 ปีชาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 ในการแข่งขันกีฬาอนุบาล โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ปี2556

ขอแสดงความยินดี นักเรียนอนุบาลที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาวิ่ง 20 เมตร รุ่นอายุ 5 ปี หญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 ในการแข่งขันกีฬาอนุบาล โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ปี2556

ขอแสดงความยินดี นักเรียนอนุบาลที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเรือบก 10 เมตร รุ่นอายุ 5 ปี ชาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 ในการแข่งขันกีฬาอนุบาล โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ปี2556

ขอแสดงความยินดี นักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-3 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63 ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1-* ( เหรียญทอง )

ขอแสดงความยินดี นักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันการประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-3 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63 ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ( เหรียญทอง )ขอแสดงความยินดี นักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-3 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63 ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ( เหรียญเงิน )

ขอแสดงความยินดี นักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-6 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63 ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ( เหรียญทอง )

ขอแสดงความยินดี นักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63 ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ( เหรียญทอง )

ขอแสดงความยินดี นักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันโครงงานภาษาไทย ระดับชั้น ป. 4-6 ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556 "นครวิชาการ" ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญเงิน

ขอแสดงความยินดี นักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าประกวดแข่งขัน "เพลงคุณธรรม" ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทอง) ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่62 ในวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 56 ณ อิมแพค เมืองทองธานี

เด็กหญิงนริศรา หาญเคียว รับเกียรติบัตร นักเรียนดีเด่น งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 จัดโดยเทศบาลนครภูเก็ต

เด็กชายธนวัฒน์ มีปลอด รับเกียรติบัตร นักเรียนดีเด่น งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 จัดโดยเทศบาลนครภูเก็ต

ขอแสดงความยินดี นักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าประกวดแข่งขัน "เพลงคุณธรรม" ระดับชั้น ป.4-6 ซึ่งไดัรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ( เหรียญทอง ) ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ระดับภาคใต้ และจะร่วมแข่งขันระดับประเทศ ในวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 56

ขอแสดงความยินดี นักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าประกวดแข่งขันกรีฑา ประเภทวิ่งผลัด 5 คูณ 80 เมตร รุ่นอายุ 12 ปี หญิง ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันกีฬา พิษณุโลกเกมส์ ประกอบด้วย เด็กหญิง กฤษณา ขำสกล เด็กหญิง ชลธิชา บำรุงผล และเด็กหญิงณัฐฐาพร ฉิมประดิษฐ์

ขอแสดงความยินดี นักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าประกวดแข่งขันกรีฑา ประเภทวิ่งผลัด 4 คูณ 100 เมตร รุ่นอายุ 12 ปี หญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันกีฬา พิษณุโลกเกมส์ ประกอบด้วย เด็กหญิง กฤษณา ขำสกล เด็กหญิง ชลธิชา บำรุงผล และเด็กหญิงณัฐฐาพร ฉิมประดิษฐ์

อ่านทั้งหมด.. >>

 
 

โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี
           6 ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร 076 - 212350 E-mail piboonpk@hotmail.com
           ดูแลระบบโดย นางสาววรรณิษา กุลนาพิมพ์ wan_ko@hotmail.com และ นางสาวณัฐรียา บุญเลิศ nat06_rtk@hotmail.com