คำขวัญโรงเรียน " เด็ก คือ หัวใจ หลักชัยแห่งความเป็นเลิศ "

          โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี  ตั้งอยู่เลขที่ 6  ถนนดำรง  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  อยู่ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต แวดล้อมไปด้วยส่วนราชการและสถานที่ที่สำคัญ  ได้แก่

                ทิศเหนือ                ศาลจังหวัดภูเก็ต,เรือนจำจังหวัดภูเก็ต 

                ทิศตะวันออก         ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต,สนามชัย,สนามแทนนิส

                ทิศใต้                    โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  แขวงการทางภูเก็ต สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต

                ทิศตะวันตก           สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต ,วัดวิชิตสังฆาราม(วัดควน)

         สภาพแวดล้อมภายใน      

          มีถนนพร้อมท่อระบายน้ำรอบบริเวณสนาม  ตามแบบ รพช. สนามหน้าเสาธง ปูพื้นคอนกรีตชั่วคราว มีต้นไม้ยืนต้นรอบบริเวณโรงเรียน  เพื่อให้ร่มเงาและร่มรื่น

 

 
 

โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี
          
6 ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร 076 - 212350 E-mail piboonpk@hotmail.com
           ดูแลระบบโดย นางสาววรรณิษา กุลนาพิมพ์ wan_ko@hotmail.com และ นางสาวณัฐรียา บุญเลิศ nat06_rtk@hotmail.com