คำขวัญโรงเรียน " เด็ก คือ หัวใจ หลักชัยแห่งความเป็นเลิศ "

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี ภาพกิจกรรม

การแข่งขันกีฬาครูและบุคคลากร โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2557 ณ โรงยิม 2 สวนสาธารณะ สะพานหิน ภาพกิจกรรม

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557 ในวันที่ 11 มกราคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ บริเวณเลในเมือง ศูนย์กีฬาสะพานหิน พบกับกิจกรรมการแสดงและของขวัญมากมาย ภาพกิจกรรม

แจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2557 จะรับเด็กที่มีอายุย่างเข้า 7 ปีในปี พ.ศ. 2557 หรือเด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 เท่านั้นต้องไปแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนต่อเจ้าหน้าที่ ณ โรงเรียนที่กำหนดในประกาศเทศบาลนครภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 1-31 มกราคม 2557

เรียนเชิญร่วมทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ 2557 เรียนเชิญผู้ปกครอง นักเรียน และประชาชนร่วมทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2557 ในวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2556 เวลา 7.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี ภาพกิจกรรม

การแข่งขันกีฬานักเรียน รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ "นครตรังเกมส์" ครั้งที่ 31 ปี2556 ระหว่างวันที่ 22-31 ตุลาคม 2556

ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556

ประเพณีถือศีลกินผัก 2556 ประเพณีถือศีลกินผัก ( กินเจ ) จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 5 - 13 ตุลาคม 2556

ประกาศปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2556

สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 นักเรียนทุกระดับชั้น สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2556

กีฬาอนุบาล ขอเชิญชวนท่านผู้ปกครองร่วมชมและเป็นกำลังใจให้แก่นักเรียนอนุบาล โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ในการแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล ประจำปี 2556 ในวัน อังคารที่ 17 กันยายน 2556 ณ ยิมส์เนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง ศูนย์กีฬาสะพานหิน ภาพกิจกรรม

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ) ในวันที่ 7และ9 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี ภาพกิจกรรม ดูผลการแข่งขัน

กีฬาผู้ปกครองนักเรียน ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน เข้าร่วมแข่งขัน เชียร์ และชมการแข่งขันกีฬา ชมรมผู้ปกครองนักเรียน ในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ครั้งที่ 4  วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2556  ณ ยิมส์เนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง ศูนย์กีฬาสะพานหิน ภาพกิจกรรม

 

 

 

 

กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ทางโรงเรียนพิบูลสวัสดีได้จัด โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม "กิจกรรมค่ายพุทธบุตร"รุ่นที่ 6 นักเรียนชั้นประถมที่ 5 ปีการศึกษา 2556 ณ วัดเทพวนาราม ( วัดม่าหนิก ) ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2556 ภาพกิจกรรม

5 ธันวามหาราชา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี ประกอบพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และร่วมทำความดีเพื่อถวายพระเจ้ายู่หัว  ในวันที่ 4 ธันวาคม 2556 ภาพกิจกรรม

กิจกรรมค่าย English Fun Camp นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ในวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี ภาพกิจกรรม

สัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2556 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2556 ณ ห้องสมุดหลวงปู่ สุภา กนฺตสีโล โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี

การประกวดมารยาทไทย ปี56 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี

12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ 56 มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน และทำดีเพื่อแม่ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี

กิจกรรมวาดภาพเฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี

ขอเชิญร่วมงาน สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ "ย้อนอดีตวันวานชาวชมพู-ดำ คณะกรรมการสถานศึกษา ชมรมผู้ปกครอง ชมรมศิษย์เก่า และคณะครูโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี ขอเชิญร่วมงาน ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 เวลา 18.30 น. ณ โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี อ่านต่อ ภาพกิจกรรม

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2556 ในวันที่ 12 มกราคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ บริเวณเลในเมือง ศูนย์กีฬาสะพานหิน พบกับกิจกรรมการแสดงและของขวัญมากมาย ภาพกิจกรรม

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี ( โรงเรียนตันแบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ) อ่านรายละเอียด

เรียนเชิญศิษย์เก่ารุ่นที่ 22 เข้าร่วมประชุมพร้อมกันในวันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี

 

 

หน้าที่ 2 / 3

<< 1 2 3 >>

 

 
 

โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี
           6 ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร 076 - 212350 E-mail piboonpk@hotmail.com
           ดูแลระบบโดย นางสาววรรณิษา กุลนาพิมพ์ wan_ko@hotmail.com และ นางสาวณัฐรียา บุญเลิศ nat06_rtk@hotmail.com