กิจกรรม โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดีนน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย รัชกาลที่ 9
  กิจกรรมลอยกระท

 

กิจกรรมลูกเสือ
 
  กิจกรรมติว O-net
กิจกรรมตักบาตรทำบุญขึ้นปีใหม่
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
กิจกรรมวันครู
กิจกรรมอนุบาลทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ไร่วานิช
กิจกรรมอบรม ระบบสารสนเทศ ict
กิจกรรมกีฬาชมรมผู้ปกครอง
 
  กิจกรรมย้อนอดีตเมืองภูเก็ต
  กิจกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบ O-net
  กิจกรรมสอบแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย วิชาการนครภูเก็ตวิชาการ
นครภูเก็ตวิชาการ ปี 60
  ภาษาจีนกลางนอกสถานที่
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำขวัญโรงเรียน "เด็ก คือ หัวใจ หลักชัยแห่งความเป็นเลิศ"